Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Ustanowienie służebności drogi jest usługą

101

Ustanowienie służebności drogi koniecznej, za które pobierane jest wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takiej odpowiedzi na zapytanie podatnika udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w pisemnej interpretacji z 11 lutego 2011roku o numerze IBPP4/443-1838/10/KG.

Sytuacja podatnika

Zapytanie dotyczy zdarzenia, kiedy do gminy wpływają wnioski o ustanowienie drogi koniecznej, która ma zapewniać dojazd do działek. Nie w każdym jednak przypadku gmina jest władna wyrazić na to zgodę. Wówczas sąd, w drodze postanowienia, ustanawia na rzecz wnioskodawcy służebność drogi koniecznej i zasądza od niego wynagrodzenie na rzecz gminy tytułem ustanowienia tej służebności. Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie to ma charakter odszkodowania i nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie Dyrek...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem