Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

W ewidencjach VAT ujmujemy tylko ostateczne faktury zakupu

96

Wnioskodawca nie ujmuje pierwszej faktury i jej korekty w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, w której wykazuje ostateczną fakturę zawierającą prawidłową cenę i odlicza podatek naliczony zawarty w tej fakturze. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał w/w stanowisko Spółki za prawidłowe, co zaprezentował w pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowej z 7 lutego 2011r. o numerze IPPP3/443-1189/10-4/JF.

Sytuacja podatnika

Spółka - dealer samochodów osobowych, wykonując czynności opodatkowane nabywa w celu dalszej odsprzedaży towary. W momencie zakupu dostawca spółki na podstawie zawartej umowy wystawia fakturę elektroniczną i nie ma technicznej możliwości wystawienia faktury korygującej w tej samej formie. W sytuacji błędnego zafakturowania dostawy samochodu, dostawca pozoruje zwrot towarów dokonując korekty wystawionej faktury – „do zera” i ponownie wystawia fakturę sprzedaży zawierającą prawidłową cenę. Wnioskodawca – nabywca nie ujmuje pierwszej faktury i wystawionej do niej korekty w ewidencji VAT...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem