Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

2 listopada 2011

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w przypadku braku faktury zakupowej

77

Nasza spółka, podatnik zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nabyła towary handlowe od kontrahenta z Niemiec. Towar został przywieziony do Polski i kontrahent dołączył do niego paragon fiskalny, nie wystawił natomiast faktury VAT. Czy ta transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

ODPOWIEDŹ

Tak, w związku z opisaną transakcją powinniście Państwo rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Obowiązek podatkowy powstanie 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę lub na ich rzecz. Powyższy przepis stosuje się pod warunkiem, że:

1) nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art.15 (podatnik VAT) lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć jego działalności gospodarczej lub osoba prawna niebędąca podatnikiem;

2) dokonujący dostawy jest podatnikiem, o którym mowa w art.15 (podatnikiem VAT) lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Art.10 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem