Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co to jest wkład niepieniężny, gdyż nigdzie nie ma definicji? Co może być przedmiotem wkładów niepieniężnych w spółce osobowej?

Rzeczywiście w obowiązujących przepisach trudno doszukać się definicji wkładu niepieniężnego. Można zatem dokonać analizy terminu „wkładu pieniężnego” i a contratio powiedzieć, iż wszystko co nie jest wkładem pieniężnym jest wkładem niepieniężnym. Niemniej taka interpretacja nie byłaby do końca właściwa. W związku z tym należy przyjrzeć się orzecznictwu sądowemu w tym zakresie, zgodnie, z którym do wkładów niepieniężnych (tj. aportów) zaliczyć możemy w szczególności:

a) Wartości niematerialne i prawne stanowiących prawa zbywalne (np. prawa autorskie, licencje itp.) oraz inne prawa (np. znaki towarowe, know-how itp.);

b) Środki trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości zaliczamy grunty, prawo wieczystego użytkowania, budynki i budowle, maszyny...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem