Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Wniesienie obiektu w formie aportu a prawo do odliczenia VAT

93

W przypadku wniesienia przez Gminę do spółki komunalnej jako wkładu niepieniężnego obiektu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub w formie poszczególnych składników majątkowych niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Gmina zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie ciążył na nabywcy.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi numer IPTPP1/443-26/11-4/MW z 22 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina, w ramach projektu inwestycyjnego, zamierza dokonać inwestycji polegającej na restauracji budynku Zamku stanowiącego własność Gminy, wraz z otoczeniem. Aktualnie Zamek jest nieodpłatnie użyczany zależnej spółce kapitałowej („spółka komunalna”). Z kolei spółka komunalna wykorzystuje Zamek w prowadzonej działalności gospodarczej. W zamku znajduje się restauracja, w której organizowane są przyjęcia i bankiety. Ponadto oferta spółki komunalnej obejmuje organizację konferencji i seminariów za odpowiednim wynagrodzeniem, jak również świadczenie usług hotelarskich.

Gmina rozważa wniesienie całego obiektu jako wkładu niepieniężnego do spółki komunalnej, bądź jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź jako składników majątku, które takiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będą stanowiły. W tej sytuacji (t.j. w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego) obiekt będzie wykorzystywany przez Spółkę komunalną, w prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odpłatnym świadczeniem usług, podobnie jak to jest aktualnie. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z restauracją Zamku i jego otoczenia będzie zachow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem