Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

9 września 2011

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT

84

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług.

Kiedy powstaje nadpłata w podatku

Z nadpłatą w podatku od towarów i usług (podatek VAT) mamy do czynienia w sytuacjach, gdy podatnik:

• kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku;

• w deklaracji wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek;

• nie będąc obowiązanym do składania deklaracji dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

Jakie przepisy regulują kwestię nadpłaty

Artykuły od 72 do 80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Art. 39 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług.

Co powinien zrobić podatnik w przypadku nadpłaty

W przypadku nadpłaty w podatku VAT podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (wzór na końcu artykułu) w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Skarbowego (właściwego dla podatnika) lub przesłać wniosek za pośrednictwem poczty na adres...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem