Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na proporcję

89

W przypadku, gdy dokonywane przez podatnika zakupy dotyczą zarówno czynności opodatkowanych, zwolnionych z opodatkowania, jak i nieobjętych w ogóle przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a jednocześnie nie da się przyporządkować kwot podatku naliczonego wyłącznie do czynności opodatkowanych lub zwolnionych od opodatkowania, wówczas przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, nie uwzględnia się wartości czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 8 marca 2011 roku o sygnaturze I SA/Bk 18/11.

Sytuacja podatnika

Politechnika, która jest jednostką organizacyjną podlegającą ustawie o finansach publicznych, w ramach prowadzonej działalności realizuje swoje cele statutowe, których nie obejmuje ustawa o podatku od towarów i usług (np. kształcenie studentów studiów stacjonarnych, realizacja projektów badawczych i rozwojowych) oraz dokonuje odpłatnej sprzedaży towarów i usług, która jest objęta przepisami ustawy o VAT (m.in. kształcenie studentów studiów niestacjonarnych, sprzedaż wydawnictw). Wykonuje zatem zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (sprzedaż opodatkowana), czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje (sprzedaż zwolniona), jak i czynności niepodlegające przepisom ustawy o VAT.

Politechnika nie jest w stanie przyporządkować podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem