Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

18 lipca bieżącego roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Jest to tak zwana druga ustawa deregulacyjna – pierwsza ustawa w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca.

Art. 9 projektu ustawy przewiduje modyfikację art. 14a Ordynacji podatkowej, dotyczącego wydawania przez Ministra Finansów ogólnych interpretacji prawa podatkowego. Przepis ten, w dotychczasowej formie, przewidywał jedynie wydawanie z urzędu ogólnych interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z założeniami projektu o wydanie takiej interpretacji będzie mogła równ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem