Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla dostawy książek (w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami związanymi z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 2011 r. okresu przejściowego na stosowanie stawki 0 % dla książek)

Zgodnie z rozdziałem 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 r. korzystał (na warunkach wymienionych w tym rozdziale) z opodatkowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 % do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od dnia 1 maja 2011 r. stawka podatku przy dostawie książek wynosi, co do zasady, 5 %.

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawyksiążek określa przepis art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem obowiązek...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem