Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik w sierpniu wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy według stawki godzinowej 10 zł/h. W miesiącu maju 2011 roku zarobił: wynagrodzenie zasadnicze 1680 zł, premia uznaniowa 200 zł i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 50 zł (5 godzin). W czerwcu 2011 roku zarobił: wynagrodzenie zasadnicze 1680 zł, dodatek za pracę w porze nocnej 54 zł i premia uznaniowa 500 zł a w miesiącu lipcu 2011 roku wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1680 zł i premia uznaniowa 150 zł. Jak obliczyć jego wynagrodzenie urlopowe?

Po pierwsze należy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. W omawianym przykładzie będzie to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie 3-miesięcy poprzedzających termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Należy również pamiętać, że w przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego będzie stanowiło wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie 12-miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy.

Krok 1: ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego

Stanowi ją wypłacone wynagrodzenie za 3 lub 12-miesięcy poprzedzających skorzystanie z urlopu wypoczynkowego:

• maj 2011 r. = 1930 zł

• czerwiec 2011 r. = 2234 zł

• lipiec 2011 r. = 1830 zł

Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego stanowi kwota 5.994 zł.

Kwestię problematyczną przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego w omawianym przykładzie stanowi premia uznaniowa. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ,,urlopowym” jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie podlegają wyłączeniu z podstawy naliczania wynagrodzenia url...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem