Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

6 czerwca 2011

Wyniki kontroli skarbowej w 2010 roku - skrót

94

W 2010 roku urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły łącznie 10.075 kontroli. W ramach tych kontroli przeprowadzono 15.137 czynności sprawdzających dokumenty u kontrahentów kontrolowanych podatników oraz 3.011 przesłuchań. W celu uzyskania lub weryfikacji dowodów zgromadzonych w toku kontroli, 3.690 razy wystąpiono do instytucji finansowych o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową.

W uzasadnionych przypadkach organy kontroli skarbowej wnioskowały do urzędów skarbowych o dokonanie zabezpieczeń majątku nieuczciwych podatników na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 755 mln zł. Wydano decyzje o zabezpieczeniu na łączną kwotę 567 mln zł.

W wyniku kontroli skarbowych przeprowadzonych w 2010 roku, ustalenia podatkowe wyniosły 2.109 mln zł, w tym ustalenia, dla których wydano decyzje stanowiły kwotę ponad 1.907 mln zł. Natomiast podatnicy, na skutek przeprowadzonych postępowań kontrolnych, złożyli korekty deklaracji w łącznej kwocie ponad 202 mln zł.

Organy kontroli skarbowej wydały również decyzje zmniejszające deklarowaną przez podatników stratę...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem