Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 maja 2011

Wypłata dywidendy w ratach a przychód podatkowy spółki z tytułu dysponowania środkami udziałowców

81

Ratalna wypłata dywidendy zgodna z terminami i wartościami wskazanymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lipca 2010 roku (nr IPPB3/423-323/10-4/JB). Sytuacja Podatnika Spółka zamierza dokonać podziału wyniku finansowego za rok 2009 -przekazując część zysku na wypłatę dywidendy dla czterech wspólników (osoby fizyczne). Rozważana jest opcja wypłaty dywidendy w dwóch ratach. W uchwale Zgromadzeni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem