Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

16 stycznia 2013

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania w trakcie postępowania podatkowego

77

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

PEŁNOMOCNICTWO

Zgodnie z art.136 oraz art.137 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2005 roku nr 8, poz.60) XXXXX Sp. z o.o. z siedzibą w ………………….. przy ul. ……………………………., posługująca...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem