Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

13 listopada 2012

Wzór protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy

72

Pliki do pobrania

PROTOKÓŁ

z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej

Nazwa / Imię i nazwisko użytkownika kasy ..............................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres użytkownika kasy ............................................................................................................................

NIP ............................................................................................................................................................

Miejsce instalacji kasy ...............................................................................................................................

Numer unikatowy .....................................................................................................................................

Numer fabryczny ......................................................................................................................................

Numer ewidencyjny ..................................................................................................................

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem