Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

13 marca 2013

Wzór upoważnienia do reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej

76

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

UPOWAŻNIENIE

Działając w oparciu o art. 281a §1 oraz §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem