Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur

Urzędu Statystycznego w Łodzi

ul. Suwalska 29

93-176 Łódź 

WNIOSEK O NADANIE SYMBOLU KLASYFIKACYJNEGO

XXXXXX Sp. z o.o z siedzibą w …............................ przy ul. ….............................., NIP …................................., działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.439...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem