Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r., w związku ze złożeniem deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Do niniejszego wniosku załączam również korektę deklaracji za grudzień 2010r.

Uzasadnienie

W dniu 25 stycznie 2011 r. złożyłem dekla...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem