Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

4 lutego 2013

Wzór wniosku o zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni

86

Plik do pobrania

  ............................................

(miejscowość, data)

Dane podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego

WNIOSEK

o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 25 dni

Działając w oparciu o art.87 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Spółka …………………………….., z siedzibą w ………………………………….., posługująca się NIP …………………………., zwraca się z wnioskiem o zwrot różnicy podatku od towarów i us...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem