Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 sierpnia 2011

Zakup na terytorium kraju od podatnika z siedzibą w Anglii

139

Prowadzę aptekę i zamawiam leki z dużych hurtowni. Dostałam fakturę za zamówione leki ze składu konsygnacyjnego jednej z nich. Sprzedawcą jest firma angielska. Jak mam u siebie rozliczyć taką fakturę? Na fakturze nie ma naliczonego VAT. Czy to jest dla mnie WNT? Nadmieniam, że nie jestem podatnikiem VAT-UE.

Z pewnością nie otrzymała Pani faktury ze składu konsygnacyjnego, ponieważ zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny. Tak więc skład konsygnacyjny nie może zajmować się bezpośrednią działalnością handlową, a co za tym idzie – nie mogła Pani otrzymać faktury ze składu konsygnacyjnego.

Trudno też mówić o tym, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, skoro zakupione leki nie były wysyłane lub transportowane z terytorium innego państwa członkowskiego. Dokonała Pani zakupu na terytorium kraj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem