Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W listopadzie klient ma wpłacić 40% zaliczki na poczet zakupu samochodu. U mnie samochód jest środkiem trwałym i jego sprzedaż zafakturuję dopiero w lutym, bo wtedy mogę go sprzedać ze stawką zwolnioną z VAT. Czy otrzymaną zaliczkę muszę opodatkować, czy też będzie ona zwolniona z VAT?

ODPOWIEDŹ

Państwa firma posiada samochód osobowy, który zaliczany jest do środków trwałych i ma zamiar go sprzedać po upływie półrocznego okresu użytkowania, który mija w lutym przyszłego roku. Sprzedaż samochodu w miesiącu lutym będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie §13 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU).

Zgodnie z treścią tego przepisu, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • a) określonej w fakturze lub

  • b) wynikającej z dokumentu celnego

  • c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

  • d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 UPTiU.

Przez towary używane, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Na poczet sprzedaży samochodu w miesiącu listopadzie zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 40% ceny sprzedaży. Zgodnie z art. 19 ust.11 UPTiU , jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do otrzymanej zaliczki?

Otóż taką samą, jaka miałaby zastosowanie do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem