Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wiem że weszła możliwość zakładania firmy drogą elektroniczną. Proszę o podpowiedź jak to zrobić. Czy stare metody zakładania firmy w urzędzie gminy nadal są aktualne i druk EDG-1?

Osoba zakładająca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu lub przekazać go w formie papierowej do wybranego przez siebie Urzędu Gminy.

Od 1 lipca 2011 roku ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom zakładającym działalność gospodarczą możliwość zarejestrowania jej o dowolnej porze, składając odpowiedni wniosek przez przez Internet bez konieczności udawania się do urzędu.

Przyszły przedsiębiorstwa składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednict...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem