Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden ze wspólników naszej spółki z o.o. sprzedał udziały drugiemu wspólnikowi po umówionej cenie. W umowie spółki jest zapis stanowiący, iż sprzedaż udziałów między wspólnikami musi być wyceniona wg ceny bilansowej na podstawie sprawozdania za zeszły rok. Cena sprzedaży jest znacznie niższa od ceny jaka wynikałaby z wyceny bilansowej. Czy taka sytuacja ma wpływ na księgi spółki i czy istnieje jakieś ryzyko podatkowe?

Sprzedaż przez jednego z udziałowców swoich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „spółka”) nie

rodzi żadnych skutków bilansowych dla spółki. Nie ma znaczenia czy nabywcą udziałów jest dotychczasowy inny

udziałowiec czy też osoba trzecia. Powyższe wynika z braku udziału spółki jako strony transakcji (bo to spółka,

a dokładniej udział w niej, jest przedmiotem transakcji). W związku ze sprzedażą nie dochodzi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem