Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

20 lipca 2011

Zaufany profil - rodzaj podpisu elektronicznego do załatwiania spraw w urzędach przez Internet

108

Osoby, które chcą załatwić przez Internet niektóre sprawy urzędowe, nie muszą posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wystarczy, że będą miały zaufany profil.

Zaufany profil ma za zadanie ułatwić kontakt przy załatwianiu rożnych spraw drogą elektroniczną. Zamiast przychodzić osobiście, np. do ZUS czy US, będzie można złożyć wniosek przez Internet, podpisując go nowym rodzajem podpisu elektronicznego.

Profil zaufany funkcjonuje w środowisku elektronicznej platformy usług administracji publicznej MSWiA (ePUAP) – systemu teleinformatycznego, w ramach którego instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy sieci Internet.

Odbywa się to w oparciu o przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz opublikowanego 9 maja 2011 r. rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem