Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Zbiorcza akceptacja faktur wystawianych przez nabywcę

79

Akceptacja faktury wystawianej przez nabywcę w imieniu dostawcy może być dokonywana poprzez złożenie przez pracownika Spółki, upoważnionego w tym zakresie przez dostawcę, podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy.

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 kwietnia 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 2494/10.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonuje nabyć paliw, olejów silnikowych, kosmetyków samochodowych, artykułów spożywczych etc. Dostawcami powyższych towarów są krajowe podmioty gospodarcze, zarejestrowane dla celów podatku od towarów i usług. Spółka zawiera z dostawcami umowy upoważniające ją do wystawiania faktur w ich imieniu, w trybie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (tzw. „rozporządzenia fakturowego”). W celu usprawnienia obiegu dokumentów Spółka planuje zawarcie w powyższych umowach zapisów zakładających, iż akceptacja faktur wystawianych przez Spółkę w imieniu dostawcy dokonywana będzie przez pracownika Spółki, poprzez złożenie przez niego podpisu pod zbiorczym miesięcznym zestawieniem faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu dostawcy w danym okresie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej w tym zakresie p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem