Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz stały odbiorca zmienił nazwę, NIP, adres, a mimo tego odebrał w październiku od nas fakturę z błędnymi danymi (noty korygującej nie mogą nam wystawić ...). Chcemy wystawić im fakturę korygującą, ale oni mogą ją potwierdzić tylko z pieczątka nowej firmy. Czy to będzie prawidłowe, czy poprosić o oryginał faktury i anulować a z datą listopadową wystawić z poprawnymi danymi?

Odpowiedź na postawione pytanie jest tylko pozornie oczywista. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy podatku VAT mają możliwość wystawiana faktur korygujących lub not korygujących. I tak, noty korygujące wystawiać można jedynie w przypadku określonych błędów które pojawiają się na fakturze. Kwestię tę normuje par. 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług, zgodnie z którym: „nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zwierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w par. 5 ust. 1 pkt. 6-12 (rozporządzenia – przyp. autor), może wystawić fakturę nazwaną nota korygującą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem