Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem VAT-owcem i prowadzę sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych. Zamierzam zlikwidować placówkę sprzedaży detalicznej i przenieść się w inne miejsce. Nadal będę prowadził działalność i używał tych kas fiskalnych. Czy muszę podjąć jakieś czynności w związku z przeniesieniem kas fiskalnych w inne miejsce?

ODPOWIEDŹ

W przypadku jeśli czytelnik nadal będzie prowadził działalność gospodarczą, wykonywał czynności podlegające podatkowi VAT i rejestrował je przy użyciu kasy fiskalnej, a zmianie ulega jedynie miejsce wykonywania działalności to należy w pierwszej kolejności powiadomić właściwy urząd skarbowy (ten w któr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem