Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO

9 września 2011

Zmiana przeznaczenia lokali mieszkalnych a prawo do odliczenia VAT

98

Spółka prowadząca działalność deweloperską ma problem ze zbyciem dwóch lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym przez siebie budynku. W wyniku zaistniałej sytuacji Spółka do czasu znalezienia nabywcy rozważa możliwość wynajęcia tych lokali wyłącznie na cele mieszkalne. Czy zmiana przeznaczenia części budynku spowoduje konieczność skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT od zakupów związanych z budową tych lokali?

ODPOWIEDŹ

Sprzedaż lokali mieszkalnych wybudowanych przez dewelopera jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 41 ust.12-12 c ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Ponieważ wszystkie lokale w budynku miały być sprzedane, stąd też podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku VAT od zakupów związanych z budową budynku, gdyż miały one służyć wyłącznie działalności opodatkowanej.

Przeznaczenie części budynku na wynajem w późniejszym terminie powoduje zmianę przeznaczenia budynku w tej części. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.36 UPTiU. Gdyby owe dwa lokale zostały wynajęte na cele mieszkaniowe, oznaczałoby to, że zakupy związane z budową całego budynku nie będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym, lecz w części dotyczącej wynajmowanych lokali będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem