Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

24 listopada 2011

Zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku akcyzowym oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

82

28 października w Dzienniku Ustaw nr 232, pod poz.1378 opublikowana została ustawa z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Akt ten wprowadza między innymi pewne zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym oraz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

W art.9 nowelizacji dokonano zmiany art.14a ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez wprowadzenie możliwości wydawania przez Ministra Finansów ogólnych interpretacji prawa podatkowego również na wniosek, w sytuacji gdy wnioskodawca wskaże niejednolite stosowanie prawa podatkowego w danym zakresie. Przepisy nie precyzują, kto może być wnioskodawcą, wykluczają jedynie jako wnioskodawcę organy administracji publicznej. Do momentu wejścia w życie nowelizacji możliwe jest wyłącznie wydawanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z urzędu. Zmi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem