Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

2 listopada 2011

Zwolnienie z VAT importu towarów dostarczanych z Ukrainy do Niemiec

77

Nasza spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zajmującym się sprzedażą surowca drzewnego sprowadzanego z Ukrainy. Obecnie zamierzamy zawrzeć umowę na dostawę tego surowca do Niemiec, na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT-UE na terytorium tego kraju. Czy import towarów będzie podlegał opodatkowaniu VAT w Polsce, jeżeli odprawa będzie dokonana na granicy polsko – ukraińskej?

ODPOWIEDŹ

Tak, import surowca z Ukrainy będzie podlegał opodatkowaniu VAT w Polsce. Jednak po spełnieniu określonych warunków, będzie korzystał ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega import towarów. Art.2 pkt 7 ustawy definiuje import towarów jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Jeżeli dokonujecie Państwo odprawy celnej na terytorium Polski, to w myśl art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stajecie się Państwo podatnikiem VAT w stosunku do tej czynności.

W §14 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów przewidział jednak zwolnienie od podatku importu towarów w przypadku gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Powyższy przepis jest wynikiem implementacji do krajowego systemu prawnego art. 143 lit. d Dyrektywy 2006/112/ WE, gdzie zwolniony z opodatkowania VAT jest import towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transport towarów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem