Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

26 września 2011

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie unii europejskiej

84

Pamiętaj: 30 września mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie Unii Europejskiej w 2010 roku.

Podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani w Polsce, którzy zapłacili podatek od wartości dodanej w innym kraju Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o zwrot tego podatku na podstawie art.89 ust.1h ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Organ podatkowy dokonuje wstępnej weryfikacji złożonego wniosku i, jeżeli weryfikacja ta przebiegnie pomyślnie, przesyła wniosek do państwa członkowskiego, w którym został zapłacony VAT.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisami dyrektywy Rady 2008/9/WE określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, podmiot ubiegający się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej musi spełniać następujące warunki:

1) być podatnikiem, o którym mowa w art.1...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem